Co znamená EFT terapie?

Jedná se o metodu emoční psychologie, je to takzvaná psychologická akupresura. Mezi naší psychikou a fyzickým tělem je ještě energetický systém a to soustava meridiánů, což jsou dráhy, kterými proudí energie. Když se nám stane v životě náročná situace, vznikne v meridiánech porucha, energie uvízne a my ji cítíme v těle jako emoci nebo  jako fyzickou bolest a tu metodou opravíme a energii uvolníme. Kvalita emocí ovlivňuje naše zdraví a kvalitu našich rozhodnutí, proto je potřeba se naučit s nimi pracovat.

Čím je terapie výjimečná?

Je rychlá, bezpečná  a účinná a docítíle trvalých změn

Jak terapie probíhá?

Na terapii si budeme povídat o Vašich potížích, postupně zpracujeme všechny k tomu nahromaděné a vytěsněné emoce a přesvědčení, zjistíme jejich projev v těle a neutralizujeme je.

Touto metodou nalezneme příčinu Vašich potíží, získáte  celou řadu  aha momentů a situace, které se Vám dějí,  pochopíte i z jiného úhlu pohledu.

Abyste se zbavili Vašich potíží trvale, terapie probíhá dotykem na příslušné akupresurní body na ruce a na hlavě, uvolníme veškerý stres z Vašeho těla a obnovíme tok energie, přičemž se dostanete do vnitřního klidu, což je stav, při kterém dochází k uzdravování. 

Při jakých potížích terapii můžete použít?

strachy, úzkosti, deprese, paniky, fobie, traumata, nespavost, alergie, bolesti, chronické nemoci, přejídání, nízké sebevědomí, frustrace, neklid, zvýšená citlivost, ADHD

Pro koho je terapie určena?

Pro děti i dospělé. Pro každého, kdo má potíže a potřebuje pomocnou ruku.